Founder Holdings Limited heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2021. Voor het halfjaar kondigde het bedrijf een omzet aan van 454,747 miljoen HKD, vergeleken met 290,606 miljoen HKD een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg 16,536 miljoen HKD, vergeleken met 27,199 miljoen HKD een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg HKD 0,0138 tegen HKD 0,0227 een jaar geleden.