Overzicht

● Het bedrijf presenteert een gedegradeerde fundamentele configuratie vanuit een investeringsperspectief op korte termijn.

● De Refinitiv-ESG-score van het bedrijf, gebaseerd op een rangschikking van het bedrijf ten opzichte van zijn sector, ziet er bijzonder goed uit.


Sterke punten

● De marges van het bedrijf vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie zijn bijzonder hoog.

● De onderneming profiteert van een zeer solide financiële positie gezien haar nettokaspositie en marges.

● Het gemiddelde koersdoel van de analisten die het aandeel volgen is relatief ver weg en impliceert een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering.

● De opinie van de analisten die dit bedrijf volgen, is de afgelopen vier maanden verbeterd.

● In de afgelopen twaalf maanden zijn de adviezen van analisten aanzienlijk naar boven bijgesteld.

● Het bedrijf maakt doorgaans cijfers bekent die beter doen dan de analistenconsensus, met percentages die over het algemeen positief verrassen.


Zwakke punten

● De verwachte ontwikkeling van de omzet suggereert een middelmatige groei in de komende jaren.

● De vooruitzichten voor de winstgroei van het bedrijf ontbreekt het aan dynamiek en zijn een zwak punt.

● De onderneming handelt tegen hoge multiples: 26.89 maal de geschatte nettowinst per aandeel voor het lopende jaar.

● In verhouding tot de waarde van haar materiële vaste activa lijkt de waardering van de onderneming betrekkelijk hoog.

● Het bedrijf betaalt weinig of geen dividend en heeft dus weinig of geen rendement.

● In de afgelopen 12 maanden hebben analisten hun winstverwachtingen regelmatig naar beneden bijgesteld.

● In de afgelopen vier maanden is de winst die de analisten van deze onderneming verwachtten, grotendeels naar beneden bijgesteld.