De Raad van Bestuur van Fresh Del Monte Produce Inc. heeft op 23 februari 2024 een verhoging van het driemaandelijkse dividend in contanten tot $0,25 per aandeel aangekondigd, betaalbaar op 29 maart 2024, aan aandeelhouders die op 7 maart 2024 in het aandelenregister zijn ingeschreven.