Frontier Energy Limited kondigde de uitoefening aan van haar optie om belangrijke grond te verwerven (verworven grond) naast het Bristol Springs Renewable Energy Project (BSS Project) en dat de uitbreiding van opties op andere percelen (optie-uitbreiding) is voltooid. Deze grond is essentieel voor de langetermijnstrategie van de onderneming om in de regio +1GW aan hernieuwbare energie te produceren voor de groene waterstofstrategie van de onderneming. Het komt ook de ontwikkeling van Stage One ten goede door lagere initiële kapitaalkosten als gevolg van een directere toegang tot kritieke infrastructuur.

Het bedrijf heeft een kennisgeving van uitoefening uitgegeven om twee percelen grond te verwerven (de Verworven Grond) in een transactie die in december 2022 moet worden afgewikkeld. Het heeft ook grondoptieovereenkomsten verlengd (Option Ground) op strategische grondpercelen die grenzen aan het BSS Stage One Project. Afbeelding 1 hieronder toont de locatie van deze gebieden en andere belangrijke infrastructuur die zal worden gebruikt als onderdeel van de ontwikkeling van het Project.

De verworven grond zal worden aangekocht voor $4,8 miljoen. De financiering van deze aankoop komt uit bestaande kasreserves van ongeveer $11,3 miljoen eind oktober 2022. Op basis van de huidige prognose van de Vennootschap heeft de Vennootschap voldoende financiering beschikbaar tot aan een definitieve investeringsbeslissing (FID) over de eerste fase van de ontwikkeling, gezien de verwachte lagere toekomstige cash burn van het Project als gevolg van het gevorderde stadium van ontwikkeling dat is bereikt.

De Vennootschap is in vergevorderde besprekingen met een vastgoedfonds voor een transactie die, indien voltooid, niet alleen toekomstige grondaankopen zou financieren, maar ook de grondaankooptransactie zou herfinancieren. De Vennootschap verwacht dat deze regeling in de eerste helft van 2023 tot stand zal komen. Naast de sluiting van de verworven grond heeft de Vennootschap optieovereenkomsten verlengd op grond die direct grenst aan fase één en die twee percelen omvat.

De Vennootschap heeft echter eerder aangekondigde optieovereenkomsten met betrekking tot grondpercelen in het noorden beëindigd. De Vennootschap was van mening dat deze grondpercelen geen voordeel bieden voor de ontwikkelingsstrategie van de Vennootschap op korte termijn en dat de aankoopkosten per hectare een aanzienlijke premie vormden in vergelijking met zowel de verworven grond als de optie-uitbreiding van de grondpercelen. De Vennootschap blijft onderhandelen over een aantal andere grondgebieden rond het Project en blijft deze beoordelen.