De raad van bestuur van FS KKR Capital Corp. heeft aanvullende speciale uitkeringen vastgesteld voor een totaal van $0,10 per aandeel, uit te keren in twee gelijke termijnen in de loop van 2024. De eerste speciale uitkering van $0,05 per aandeel zal op of rond 28 februari 2024 worden betaald aan aandeelhouders die op 14 februari 2024 als zodanig zijn geregistreerd.

De tweede speciale uitkering van $0,05 per aandeel zal op of rond 29 mei 2024 worden betaald aan geregistreerde aandeelhouders vanaf 15 mei 2024.