Opgericht in 1962 door Kornelis Joustra, een civiel ingenieur afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft, ontving Fugro datzelfde jaar zijn eerste opdracht voor een snelwegproject in België en startte het in 1967 zijn eerste offshore-onderzoek in de Noordzee.

Geleidelijk aan breidde het bedrijf zijn werkterrein uit en specialiseerde het zich in geotechnische studies en landanalyses. Tegenwoordig wordt Fugro erkend als een sleutelspeler voor een breed scala aan projecten, van olieboringen tot infrastructuur en offshore windmolenparken.

De missie van Fugro is om het inkomstenpotentieel van een locatie te bepalen, het optimale ontwerp van funderingen en kabelroutes te ontwikkelen, en de geologische risico's te evalueren. Fugro genereert recurrente inkomsten door geodata als dienst aan te bieden.

Het bedrijf is wereldwijd sterk vertegenwoordigd en realiseert 42 % van zijn omzet in Europa en Afrika, 25 % in de Amerika's, 20 % in de regio Zuidoost-Azië en 13 % in het Midden-Oosten en India.

De vier grote markten van Fugro

Gas en olie:

In de gas- en oliesector, die 38 % van de omzet vertegenwoordigt, specialiseert Fugro zich in asset integrity services, essentieel voor het onderhouden van maritieme infrastructuren door middel van regelmatige inspecties en corrosiedetectie.

Hoewel de wereld zich richt op schonere energiebronnen, blijven koolwaterstoffen de belangrijkste bron van inkomsten voor Fugro. Gezien de internationale wens om de afhankelijkheid van grote olieproducenten te verminderen, nemen de investeringen in de sector toe, vooral voor aardgas, dat wordt beschouwd als een overgangsbrandstof.

Olie en gas vertegenwoordigen nog steeds meer dan 50 % van het wereldwijde energieverbruik. Volgens Rystad zou de vraag naar deze bronnen jaarlijks met 9 % moeten groeien tot 2027. Er blijven echter risico's bestaan, zoals de complexe dynamiek binnen de OPEC en geopolitieke gebeurtenissen in het Midden-Oosten die de olieprijzen kunnen beïnvloeden.

Hernieuwbare energie:

Fugro heeft zich aangepast aan de groeiende trend van offshore windenergie en zag zijn inkomsten in dit segment in 2023 met 55 % toenemen, goed voor 35 % van de omzet, tegen 7 % in 2017. Het bedrijf speelt een cruciale rol in de windenergiesector door essentiële diensten te leveren voor de identificatie van locaties voor offshore en onshore projecten. Het bedrijf evalueert het inkomstenpotentieel van locaties, voert geotechnische bodemanalyses uit voor de funderingen van windturbines, traceert kabels en beoordeelt de bijbehorende georisico's.

De klanten van Fugro zijn voornamelijk energiebedrijven die traditioneel gericht zijn op olie en gas, maar zich steeds meer diversifiëren naar hernieuwbare energie.

In de afgelopen drie jaar heeft Fugro zijn internationale aanwezigheid uitgebreid door deel te nemen aan offshore windmolenprojecten in regio's zoals Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zuid-Korea en Taiwan.

De offshore windsector beleeft een opmars. Volgens analyses van 4C Offshore zouden de investeringen in dit domein jaarlijks met 30 % moeten groeien tussen 2023 en 2027. Deze trend wordt ondersteund door de toezegging van 118 regeringen tijdens COP28 om de wereldwijde capaciteit in hernieuwbare energie tegen 2030 te verdrievoudigen.

Voorzichtigheid is echter geboden aangezien sommige megaprojecten recentelijk zijn herzien vanwege exploderende ontwikkelingskosten. De stijging van de rentevoeten woog zwaar op de economische balans van de bestaande structuren. Bovendien zijn Amerikaanse Republikeinen notoir tegenstanders van windenergie: een terugkeer van Donald Trump zou de door zijn voorganger aangegane engagementen kunnen ondermijnen.

Bron: Fugro

Infrastructuur:

Infrastructuur, goed voor 23 % van de omzet van Fugro, is ook een kernactiviteit. Het bedrijf biedt essentiële oplossingen voor de ontwikkeling van grootschalige infrastructuren, inclusief locatieonderzoeken en monitoring- en onderhoudsdiensten. Cruciale diensten voor de bouw van gebouwen, industriële installaties, wolkenkrabbers, tunnels, bruggen, luchthavens, wegen, spoorwegen, elektriciteitsnetwerken en pijpleidingen.

Hoewel de infrastructuurmarkt het zwakke punt van de groep is qua inkomsten, na de verkoop van de site-identificatie-activiteiten in Frankrijk en de sluiting van het bedrijf in Rusland in 2022, blijven de fundamentele dynamieken positief.

Deze worden nog ondersteund door een groeiende wereldbevolking, een snelle verstedelijking en verouderende infrastructuren die steeds vaker reparaties en upgrades vereisen. Naar verwachting zal de wereldbevolking tegen 2050 groeien van 8 naar 10 miljard, met 1,6 miljoen mensen die wekelijks naar stedelijke gebieden verhuizen, volgens de Verenigde Naties.

De investeringen in deze sector zouden jaarlijks met ongeveer 6 % moeten groeien van 2023 tot 2027, volgens gegevens van Global Data gepubliceerd in oktober 2023.

In dit kader past Fugro zich ook aan de groeiende vraag naar duurzame en klimaatbestendige infrastructuren aan.

Water:

Water vertegenwoordigt 4 % van de omzet van het bedrijf, dat zich specialiseert in de inkaartbrenging van zeebodems en de studie van oceaan-ecosystemen, voornamelijk voor NGO's en onderzoekscentra. Fugro biedt ook oplossingen om de risico's van overstromingen van binnenwateren te verminderen door gedetailleerde data en visualisaties te verstrekken.

Met 40 % van de wereldbevolking die dichtbij een kust woont en gezien het feit dat respectievelijk 75 % en 95 % van de zeebodems en onderwaterecosystemen nog onbekend zijn, zijn de groeimogelijkheden aanzienlijk. De uitdagingen van de stijging van de zeespiegel, overstromingen en droogtes vragen om verhoogde investeringen in kust- en rivierinfrastructuren. Op middellange termijn plant het bedrijf hydrografische initiatieven in Australië en de Seychellen.

Resultaten in 2023: klaar voor de cijfers?

Laten we de cijfers bekijken: de resultaten zijn aanzienlijk verbeterd. De groep onder leiding van Mark Heine realiseerde een omzetgroei van 27,5 % op jaarbasis, dankzij een sterke vraag in de offshore wind- en oliesector, betere contractvoorwaarden en een betere operationele uitvoering, voornamelijk in Zuidoost-Azië, waar de inkomsten met 37 % stegen.

De winstgevendheid is nog beter. De ebitda, de ebit en de nettowinst van Fugro zijn respectievelijk met 72 %, 137 % en 244 % gestegen. De operationele marge verbeterde met 5,4 punten tot 11,5 %. Deze prestatie bevestigt de prijsmacht van de groep, die haar marges heeft geoptimaliseerd dankzij de inflatie en de stijgende energieprijzen. De inkomsten van de olie- en gasdivisie stegen met 37 %.

De toename van geotechnische en geofysische activiteiten en betere prijsstelling droegen ook bij aan dit succes. Over een cyclus van 10 jaar (2016-2026) – als de prognoses kloppen – zou de omzet van de groep met 60 % moeten stijgen, de ebitda met 464 % en de operationele winst met 4.276 %. Mechanisch zou de operationele marge met 13 punten moeten verbeteren en de nettomarge met 27 punten.

Even een blik op de balans. De nettoschuld is met 47 % gedaald op jaarbasis tot 110,5 miljoen euro, wat neerkomt op 0,3 keer de ebitda, wat bewijst dat het bedrijf weinig gebruik maakt van schulden om zijn operaties te financieren. Beter nog: het bedrijf lost zijn schulden in hoog tempo af. Over een cyclus van 5 jaar (2019-2026) – als de prognoses uitkomen – zou de hefboomwerking (nettoschuld/ebitda) met 93 % moeten dalen en de nettoschuld met 78 %, deels dankzij twee herfinancieringsoperaties in 2020 en 2022.

De sterke stijging van de ebitda, gecombineerd met een effectieve beheersing van de werkkapitaalbehoefte, die met 9 % daalde tot 75 dagen, leidde tot een spectaculaire stijging van de vrije kasstroom met 792 % op jaarbasis, van 24 miljoen euro naar 213 miljoen euro. De FCF/CA- en FCF-rendementratio's, respectievelijk vastgesteld op 10 % en 11 %, zeer hoog in vergelijking met internationale concurrenten, duiden op een hoge capaciteit om contanten te genereren uit de lopende activiteiten, en op een aantrekkelijke waardering.

Deze prestaties stelden Fugro in staat om zijn dividendbeleid te herzien, dat in 2022 nog afwezig was, tot 0,4 euro per aandeel, wat neerkomt op een uitkeringsratio van 18 %. Dit blijft echter lager dan zijn Italiaanse concurrent Saipem (31 %). Volgens de CEO zal deze initiatie de komende drie jaar worden voortgezet, met een uitkeringspercentage tussen 25 % en 40 %.

Deze resultaten werden bevestigd in het eerste kwartaal van 2024:

  • Omzet: 503 miljoen euro (+8 % t.o.v. het voorgaande jaar)
  • Ebitda: 83 miljoen euro (+41 % t.o.v. het voorgaande jaar)
  • Ebit: 44 miljoen euro (+75 % t.o.v. het voorgaande jaar)

Op middellange termijn zou de ebit-marge in een doelbereik van 11 tot 15 % moeten landen.

Beursindicatoren:

De marktkapitalisatie van de groep bedraagt ongeveer 2,6 miljard euro op 14 mei 2024. De k/w-verhouding en de EV/EBITDA-multiples zijn respectievelijk vastgesteld op 7,88x en 4,88x, wat goedkoop lijkt gezien de groei en de cashflowgeneratie. Dit is echter lager dan hun vijfjarige gemiddelde (2021-2026), respectievelijk 11,2x en 6x, wat wijst op een uitzonderlijke groei die op middellange termijn niet zal worden herhaald. Vergeleken met zijn concurrenten blijven de veelvouden laag.

De aandeelkoers bedraagt momenteel net geen 23 euro, wat een winst van 35 % sinds 1 januari 2024 vertegenwoordigt, hetgeen de goede groei en het vertrouwen van beleggers weerspiegelt.

Grafiek Fugro N.V.

Sterke punten:

  • Lage waarderingsveelvouden gezien de generatie van inkomsten- en contanten.
  • De meerderheid van de consensus beveelt de aandelen aan voor aankoop of overweging.
  • Zeer gediversifieerde activiteiten en klantenportefeuille, met een sterke blootstelling aan snelgroeiende transitie-energieën.

Zwakke punten:

  • Blootgesteld aan weergerelateerde risico's voor offshore activiteiten, hoewel deze kansen kunnen bieden in het infrastructuursegment.
  • De activiteiten van de groep zijn gebaseerd op grote langetermijncontracten, blootgesteld aan niet-uitvoeringsrisico's.
  • Blootstelling aan geopolitieke risico's.
  • Weinig dividend in vergelijking met concurrenten.

Fugro is een solide bedrijf dat profiteert van een gunstige omgeving. Een vergelijking met enkele actoren in dezelfde sector: