Fuyao Glass Industry Group Limited heeft een winstverwachting voor de groep afgegeven voor het jaar eindigend op 31 december 2022. Het bedrijf kondigde aan dat, op basis van de voorlopige beoordeling in de geconsolideerde managementrekeningen van de groep voor het jaar eindigend op 31 december 2022, die niet zijn gecontroleerd of herzien, de winst van de groep die kan worden toegerekend aan de eigenaars van het bedrijf voor het jaar eindigend op 31 december 2022 naar verwachting zal liggen tussen ongeveer RMB 4.718 miljoen en RMB 5.033 miljoen (2021: RMB 3.146 miljoen), wat neerkomt op een stijging tussen 50% en 60% op jaarbasis.