G.A. Holdings Limited deelde mee dat op basis van het voorlopig nazicht van de niet-geauditeerde geconsolideerde managementrekeningen van de Groep (de Management Accounts) voor de drie maanden eindigend op 31 maart 2020 en de informatie waarover de Groep momenteel beschikt, de Groep naar verwachting een nettoverlies zal boeken van niet minder dan HKD 1,0 miljoen voor de drie maanden eindigend op 31 maart 2020 in vergelijking met een nettowinst van ongeveer HKD 6,1 miljoen voor de drie maanden eindigend op 31 maart 2019. De Raad van Bestuur was van mening dat de aanzienlijke daling van de omzet en de brutowinst, die leidde tot het nettoverlies voor de drie maanden eindigend op 31 maart 2020, voornamelijk te wijten was aan de verlenging van de lunar new year vakantie, verschillende stay-home orders die in alle steden werden uitgevoerd, en beperkingen die werden opgelegd aan de hervatting van de activiteiten in de Volksrepubliek China om de uitbraak van de nieuwe coronavirus (COVID-19) epidemie sinds januari 2020 onder controle te houden.