De raad van bestuur van G.A. Holdings Limited heeft de volgende wijzigingen aangekondigd, die allemaal ingaan op 18 februari 2022: De heer Luo Wan Ju (de heer Luo) heeft zijn ontslag ingediend als uitvoerend bestuurder van de vennootschap, voorzitter van de raad van bestuur, gevolmachtigd vertegenwoordiger van de vennootschap onder Rule 5.24 van de Rules Governing the Listing of Securities on GEM of the Stock Exchange of Hong Kong Limited en de voorzitter van het benoemingscomité van de vennootschap (het "benoemingscomité"), alsook zijn functie in alle dochterondernemingen van de vennootschap, wegens gezondheidsredenen. De heer Yuen Kin Pheng (de heer Yuen), momenteel een onafhankelijk niet-uitvoerend Bestuurder, werd benoemd tot Voorzitter en voorzitter van het Benoemingscomité en werd herbenoemd van lid tot voorzitter van het Auditcomité van de Raad van Bestuur. De heer Choy Choong Yew (de heer Choy), momenteel een uitvoerend Bestuurder, is benoemd tot Gemachtigd Vertegenwoordiger. De heer Zhou Ming (de heer Zhou), momenteel een onafhankelijk niet-uitvoerend Bestuurder, werd benoemd tot lid van het Benoemingscomité en werd herbenoemd van voorzitter tot lid van het Auditcomité van de Raad van Bestuur.