G.A. Holdings Limited heeft aangekondigd dat op basis van de informatie waarover de Raad momenteel beschikt en de voorlopige beoordeling van de laatste niet-geauditeerde geconsolideerde managementrekeningen van de Groep, verwacht wordt dat de Groep een aanzienlijke daling van de winst toerekenbaar aan aandeelhouders van de Vennootschap zal registreren voor de drie maanden eindigend op 31 maart 2018 in vergelijking met die voor de drie maanden eindigend op 31 maart 2017. Op basis van de informatie waarover de Vennootschap momenteel beschikt, is de Raad van oordeel dat het verwachte resultaat voornamelijk is toe te schrijven aan (i) de daling van het bruto bedrijfsresultaat als gevolg van de verminderde winstmarge in het onderhoud van motorvoertuigen en de verkoop van auto-onderdelen; en (ii) andere inkomsten provisies en consultantinkomsten als gevolg van de verhevigde concurrentie op de automarkt in de Volksrepubliek China voor de drie maanden eindigend op 31 maart 2018.