G.A. Holdings Limited heeft de winstresultaten gemeld voor het eerste kwartaal dat eindigde op 31 maart 2022. Voor het eerste kwartaal rapporteerde de onderneming een omzet van 611,23 miljoen HKD, tegen 716,26 miljoen HKD een jaar geleden. De inkomsten bedroegen HKD 624,66 miljoen, vergeleken met HKD 727,87 miljoen een jaar geleden. De netto-inkomsten bedroegen 14,83 miljoen HKD tegen 28,49 miljoen HKD een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg HKD 0,0311 tegen HKD 0,0598 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg HKD 0,0311 vergeleken met HKD 0,0598 een jaar geleden.