G.A. Holdings Limited heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het volledige jaar dat eindigde op 31 december 2020. Voor het hele jaar kondigde het bedrijf aan dat de totale inkomsten HKD 2.309,629 miljoen bedroegen, vergeleken met HKD 2.279,565 miljoen een jaar geleden. De bedrijfsinkomsten bedroegen 114,061 miljoen HKD, vergeleken met 94,542 miljoen HKD een jaar geleden. De netto-inkomsten bedroegen 52,811 miljoen HKD tegen 26,879 miljoen HKD een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg HKD 0,1109 tegen HKD 0,0564 een jaar geleden.