G.A. Holdings Limited heeft de winstresultaten gemeld voor het hele jaar dat eindigde op 31 december 2021. Voor het volledige jaar rapporteerde de onderneming een omzet van HKD 2.588,97 miljoen, tegen HKD 2.264,31 miljoen een jaar geleden. De inkomsten bedroegen HKD 2.639,7 miljoen tegen HKD 2.309,63 miljoen een jaar geleden. De netto-inkomsten bedroegen 65,43 miljoen HKD, tegen 52,81 miljoen HKD een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg 0,1374 HKD tegen 0,1109 HKD een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg 0,1374 HKD vergeleken met 0,1109 HKD een jaar geleden.