De Raad van Bestuur van General Mills heeft een driemaandelijks dividend vastgesteld tegen het geldende tarief van $0,59 per aandeel, betaalbaar op 1 november 2023, aan aandeelhouders die op 10 oktober 2023 in het aandelenregister zijn ingeschreven.