De Raad van Bestuur van Genpact heeft voor het eerste kwartaal van 2024 een driemaandelijks dividend in contanten vastgesteld van $0,1525 per gewoon aandeel, een stijging van 11%, betaalbaar op 26 maart 2024 aan aandeelhouders die op 11 maart 2024 aan het einde van de handelsdag als zodanig staan geregistreerd. Het nieuw goedgekeurde kwartaaldividend vertegenwoordigt een gepland jaarlijks dividend van $0,61 per gewoon aandeel, verhoogd van $0,55 per gewoon aandeel in 2023.