Geo Holdings Corporation heeft geconsolideerde winstvoorspellingen gedaan voor het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2025. Voor dat jaar verwacht het bedrijf een netto-omzet van 436.000 miljoen JPY, een bedrijfswinst van 12.000 miljoen JPY, een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van 6.000 miljoen JPY en een winst per aandeel van 151,12 JPY.