GeoJunxion N.V. heeft een winstverwachting afgegeven voor het jaar 2021. Voor het jaar Covid-19 en de daarmee samenhangende maatregelen om de verspreiding ervan te beteugelen, bleven de bedrijfsontwikkeling in het afgelopen kwartaal belemmeren. Dit was met name het geval voor producten gericht op de reis-, vrijetijds- en evenementenindustrie, die zwaar werden getroffen door lockdowns. Desondanks ervaart de onderneming een sterke marktinteresse in de nieuwe productportefeuille, wat resulteert in een sterke en groeiende pijplijn van opportuniteiten. Sommige daarvan zullen naar verwachting in de komende weken en maanden worden gesloten. De geboekte orders zijn tot op heden gestegen met 38%, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, voornamelijk dankzij het Location Intelligence Services segment. Op basis van de bestellingen in uitvoering en de sterkte van de pijplijn van opportuniteiten, bevestigt het bedrijf de verwachting om een inkomstengroei te genereren voor het kalenderjaar 2021, in de orde van 40 tot 50% ten opzichte van het kalenderjaar 2020.