Gigaset AG heeft tijdens haar AVA op 15 juni 2023 aangekondigd dat de heer Helvin Wong zich niet herkiesbaar stelt als voorzitter van de Raad van Commissarissen.