Gigaset AG kondigde tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van het bedrijf op 15 juni 2023 aan dat de heren Andreas Tenhofen, Jan Witt, Tom Hiss, mevrouw Jenny Pan, de heer Rainer-Christian Koppitz en mevrouw Barbara Münch werden gekozen als leden van de Raad van Commissarissen. Andreas Tenhofen, Jan Witt en Tom Hiss werden voor de eerste keer in de Raad van Commissarissen van het bedrijf gekozen. De voorstellen voor de verkiezing van de huidige voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer Helvin Wong, en voor de verkiezing van de heer Ulrich Burkhardt en Dr. Paolo Di Fraia kregen niet de vereiste meerderheid.

In de oprichtingsvergadering van de nieuw gekozen Raad van Commissarissen die direct na de jaarlijkse Algemene Vergadering werd gehouden, werd mevrouw Barbara Münch tot voorzitter van de Raad van Commissarissen gekozen. De heer Rainer-Christian Koppitz werd gekozen tot vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen.