Gigaset AG heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het volledige jaar dat eindigde op 31 december 2020. Voor het volledige jaar kondigde de onderneming een omzet aan van EUR 214,153 miljoen, tegen EUR 9,201 miljoen een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg EUR 10,483 miljoen, tegen een nettowinst van EUR 11,307 miljoen een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg EUR 0,08, vergeleken met een gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van EUR 0,09 een jaar geleden. De LBIT bedroeg EUR 13,038 miljoen tegen een winst van EUR 13,731 miljoen een jaar geleden.