Gigaset AG heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het derde kwartaal dat eindigde op 30 september 2020. Voor het derde kwartaal kondigde de onderneming een omzet aan van EUR 57,607 miljoen, tegen EUR 50,444 miljoen een jaar geleden. De nettowinst bedroeg EUR 692.000, tegen een nettoverlies van EUR 27.000 een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg EUR 0,01. Voor de negen maanden bedroeg de omzet EUR 133,453 miljoen tegen EUR 157,512 miljoen een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg EUR 10,604 miljoen, tegen een nettowinst van EUR 440,000 een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg EUR 0,08.