Groeikracht

Blik op 2023-2024

Gimv in een oogopslag

Overzicht op 31-03-2024

1,56

58

Miljard EUR in portefeuille

Portefeuillebedrijven

4,0

>20.000

Miljard EUR omzet

Professionals werkzaam

portefeuillebedrijven

in portefeuillebedrijven

Kerncijfers

Geconsolideerd (in 000 EUR)

2023-2024

2022-2023

2021-2022

Eigen vermogen

1.489.288

1.312.409

1.413.034

Portefeuille

1.558.979

1.522.898

1.448.547

Liquide middelen

346.835

194.416

377.828

Portefeuilleresultaat

291.066

-3.592

251.348

Rendement op portefeuille1

19,1%

-0,2%

20,4%

Nettoresultaat

217.129

-59.467

174.285

Totaal brutodividend

70.774

69.302

65.073

Investeringen

115.823

260.649

193.830

Desinvesteringen

364.644

175.037

218.920

Aantal medewerkers

93

93

90

Totaal aantal aandelen

27.872.041

27.220.734

26.654.508

Per aandeel

Eigen vermogen

53,4

48,2

53,0

Nettoresultaat

7,79

-2,20

6,59

Brutodividend

2,6

2,6

2,5

  • (Meerwaarden op realisaties + niet-gerealiseerde opbrengsten op financiële vaste activa + dividenden + interesten)/portefeuille bij aanvang van het boekjaar

Investeringen en desinvesteringen op jaarbasis (in mio EUR)

365

266

261

205

179

211

194

219

175

116

2019-20

2020-21

2021-22

2022-23

2023-24

Investeringen  Desinvesteringen

Groei van de portefeuille over 10 jaar (2015-2024,in mio EUR)

1.449

1.523

1.559

1.233

1.014

964

960

1.082

1.017

920

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Groei van omzet en Ebitda in de portefeuille (in %)

38%

24%

24%

20%

12%

15%

9%

2%

4%

-2%

2019-20

2020-21

2021-22

2022-23

2023-24

Omzet  Ebitda

Portefeuillerendement

27,0%

18,3%

20,1%

18,8%

20,4%

19,1%

15,6%

16,2%

-10,3%

-0,2%

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

2021-22

2022-232023-24

Langetermijndoelstelling

Duurzaamheid

Gimv bekijkt duurzaamheid vanuit een opportuniteits-, risico- en transparantie­ perspectief met als doel (impactgericht) duurzame waarde te creëren voor de economie, de maatschappij en de planeet.

Opportuniteit

Risico

Transparantie

Nieuwe duurzame

ESG-risico's beperken

Vertrouwen opbouwen

bedrijfsmodellen of

door verantwoord

door meer transparatie

bestaande activiteiten

beheer en verantwoor-

en het verstrekken van

toekomstbestendig

de bedrijfsvoering

betrouwbare duur-

maken binnen Gimv's

zaamheidsinformatie

5 platformen

aan stakeholders

binnen de waardeketen

Duurzame waardecreatie ten voordele van economie, maatschappij en planeet

Deze perspectieven vormen de basis voor de duurzaamheidsstrategie van Gimv, die bestaat uit 2 pijlers:

  • Gimv als verantwoordelijke onderneming die de manier omvat waarop Gimv in zijn dagelijkse werking omgaat met materiële duurzaamheidstopics zoals klimaat, human capital management en goed bestuur & bedrijfsethiek;
  • Gimv als duurzame investeerder: de integratie van duurzaamheid in de investe- ringsaanpak en het investeringsproces van Gimv.

Binnen beide pijlers heeft Gimv een aantal thema's geïdentificeerd die van wezenlijk belang zijn voor het realiseren van zijn duurzaamheidsstrategie en -ambities.

Lees meer over Gimv's aanpak op vlak van duurzaamheid op onze website en in het duurzaamheidsstatement in het meest recente jaarverslag.

Actieve waardecreatie

Groei en duurzame waardecreatie brengen tal van positieve effecten met zich mee, op het niveau van een individueel bedrijf, de bredere economie én de maatschappij. De missie van Gimv om leidende bedrijven uit te bouwen, is gebaseerd op de ambitie om duurzame waardecreatie te realiseren. Gimv zet als actieve investeerder en partner van zijn portefeuillebedrijven verschillende hefbomen voor duurzame waardecreatie­ aan het werk. En mits de juiste implemen- tatie kan Gimv deze duurzaam gecreëerde waarde capteren voor zijn investeerders en stakeholders via succesvolle exits.

Inzetten op het volledige

Groei door een actieve

potentieel van de

buy-and-build strategie

portefeuille

Onze investeringsteams werken elke dag

Gimv is een actieve buy-and-build investeer-

samen met de managementteams van onze

der. In het boekjaar 2023-24 werden meer

bedrijven om de juiste groeipaden te identi-

dan 20 acquisities uitgevoerd over alle

ficeren en te verkennen.

Gimv-platformen en landen heen.

CONSUMER

HEALTHCARE

LIFE SCIENCES

SMART INDUSTRIES

SUSTAINABLE CITIES

Grandeco

Organische groei door nieuwe producten en markten

Het Belgische wanddecoratie- bedrijf Grandeco heeft

's werelds eerste kiemdodende behang geïntroduceerd dat 99,9% van de bacteriën en virussen binnen een uur elimineert. De recente overname van het Duitse Rasch Tapeten als een belangrijke volgende stap in de groei van Grandeco maakt van het bedrijf meteen ook de Europese marktleider in de sector van muurdecoratie.

rehaneo

Actieve buy-and-build

Gimv en rehaneo's managing partner Bruno Crone lanceer- den rehaneo in 2020 als een ambitieus buy-and-build project met als doel een toonaangevend netwerk te ontwikkelen dat patiënten toegang biedt tot hoogwaar- dige, lokale en complementaire ambulante revalidatie. Tot nu toe realiseerde rehaneo

12 acquisities met de voort­ durende actieve steun van Gimv.

Onera health

Innovatie door wetenschap

Onera Health bouwde verder op spitstechnologie van het Vlaamse Imec-onderzoeks­ centrum en focust op baan­ brekende oplossingen voor slaaptesten die snel, handig en klinisch accuraat zijn. Het brengt hiermee klinische slaapdiagnostiek­ en -monitoring rechtstreeks tot aan het bed van de patiënt in het comfort van hun eigen huis.

ERS electronic

Innovatie door technologie

ERS electronic heeft meer dan 50 jaar ervaring in het leveren van innovatieve oplossingen voor thermisch beheer voor de halfgeleiderindustrie­. Gimv en ERS electronic bundelen hun krachten om de uitstekende marktpositie van het bedrijf verder te versterken door de activiteiten uit te breiden, innovatie te versnellen en de grenzen te blijven verleggen in productonderzoek en -ontwikkeling.

Techinfra

Constructeur van de energie­ transitie

Techinfra, een groep gespecia­ liseerd in kritieke infrastruc- tuurwerken die nodig zijn om de energietransitie te realise- ren, heeft de ambitie om een allesomvattende leverancier te worden voor de uitbreiding en het onderhoud van pijpleiding- bouw en kabellegnetwerken­.

Investeringsplatformen

CONSUMER

227

9

miljoen euro in

portefeuille-

portefeuille

bedrijven

Consumer richt zich op bedrijven die inspelen op de behoeften en voorkeuren van consumenten die bewust kiezen voor een actieve, gezonde en ecologisch verantwoorde levensstijl.

HEALTHCARE

311

10

miljoen euro in

portefeuille-

portefeuille

bedrijven

Healthcare wil een duurzame bijdrage leveren aan voort­ durende verbeteringen in de hele waardeketen­ van de gezondheidszorg door te investeren in kwalitatieve dienstverleners in innovatieve producten en in toonaan­ gevende B2B dienstverleners en software-leveranciers.

LIFE SCIENCES

131

14

miljoen euro in

portefeuille-

portefeuille

bedrijven

Life Sciences richt zich op durfkapitaal-investeringen in R&D-bedrijven die nog geen winst maken en die een positieve invloed hebben op de menselijke gezondheid.

SMART INDUSTRIES

495

15

miljoen euro in

portefeuille-

portefeuille

bedrijven

Digitaal & Industrieel zijn de sleutelwoorden die morgen het verschil zullen maken en waar Smart Industries op inzet.

SUSTAINABLE CITIES

300

10

miljoen euro in

portefeuille-

portefeuille

bedrijven

Sustainable Cities investeert in bedrijven die actief zijn in bouw & infrastructuur, energie, milieu & materialen en logistiek, transport & mobiliteit en die inspelen op de vraag naar producten en diensten die bijdragen aan een duurzamere en efficiëntere economie.

De 20 grootste participaties

Gebaseerd op boekwaarde dd 31-03-2024

5 grootste investeringen

Cegeka

Onafhankelijke, Europese

B

Smart Industries

ICT-dienstverlener

Acceo

Inspectie- en certifiëringsdiensten

FR

Sustainable Cities

voor gebouwen

Medi-Markt

Service provider van hulpmiddelen

DE

Healthcare

voor patiënten met incontinentie

Picot

Producent van poort- en hekwerk en

FR

Smart Industries

aanbieder van omheiningsoplossingen

Spineart

Medtech-bedrijf actief in

CH

Healthcare

wervelkolomchirurgie

Subtotaal

422 miljoen EUR

15 grootste investeringen

Köberl

Facility management en

DE

Sustainable Cities

bouwtechnische installatiediensten

BioConnection

CDMO gericht op het vullen, afwerken

NL

Healthcare

en vriesdrogen van injecteerbare (bio)

farmaceutische producten

Joolz

Premium kinderwagens

NL

Consumer

United Dutch

Onafhankelijke biergroep

NL

Consumer

Breweries

Fronnt

One-stop shop voor technische

B

Sustainable Cities

installaties, producten en diensten

Subtotaal

852 miljoen EUR

10 grootste investeringen

Televic

Hoogtechnologische en kwalitatieve

B

Smart Industries

communicatiesystemen

rehaneo

Dienstverlener voor ambulante

DE

Healthcare

revalidatie

Sofatutor

Online onderwijsplatform

DE

Consumer

Variass

Elektronische- en mechatronische

NL

Smart Industries

producten en systemen

Baas-Verkley

Kabel- en leidingnetwerken voor

NL

Sustainable Cities

energie en water

20 grootste investeringen

La Comtoise

Ontwikkelt en levert kaasspecialiteiten

FR

Consumer

voor de voedingsindustrie

Alro Group

Industrieel coaten van auto- en

B

Smart Industries

vrachtwagenonderdelen

SGH Medical Pharma

Medische kunststofoplossingen

FR

Healthcare

AME

Ontwikkelaar en producent van slimme

NL

Smart Industries

elektronica

Techinfra

Pijpleidingbouw, kabellegnetwerken en

DE

Sustainable Cities

gespecialiseerde civiele techniek

www.gimv.com

Volg ons

Subtotaal 667 miljoen EUR

Totaal 995 miljoen EUR

België

Nederland

Frankrijk

Duitsland

Gimv NV

Gimv Nederland Holding BV

Gimv France Participations SAS

Gimv Germany Holding GmbH

Karel Oomsstraat 37

WTC The Hague

83, rue Lauriston

Promenadeplatz 12

2018 Antwerpen

Prinses Margrietplantsoen 87

75116 Paris

80333 München

Tel +32 3 290 21 00

2595 BR Den Haag

Tel +33 1 58 36 45 60

Tel +49 89 44 23 27 50

info@gimv.com

Tel +31 70 3 618 618

info@gimv.fr

info@gimv.de

info@gimv.nl

Attachments

Disclaimer

GIMV NV published this content on 11 June 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 June 2024 09:32:01 UTC.