GLENCORE ZAL TRAFIGURA VERVANGEN BIJ LEVERING AAN LINDSEY OLIERAFFINADERIJ, ZEGGEN DRIE HANDELSBRONNEN