Global Data Centre Group maakt zijn verwachtingen bekend voor het volledige boekjaar Fiscaal Jaar 2023. De bedrijfsopbrengsten zullen naar verwachting tussen de 25,0 en 25,5 miljoen dollar liggen, een stijging van ongeveer 54-57% ten opzichte van boekjaar 22.