Global Health Limited heeft op haar bestuursvergadering van 9 november 2013 de uitvoering van definitieve overeenkomsten goedgekeurd, samen met andere documenten die nodig zijn voor de gezamenlijke oprichting van Special Purpose Vehicle (SPY) met M/s DLF Limited. Doel van het aangaan van de overeenkomst: Volgens de definitieve overeenkomst zullen de Onderneming en DLF Limited gezamenlijk een Special Purpose Vehicle ("SPV") oprichten in de vorm van een naamloze vennootschap voor het ontwerpen, bouwen, ontwikkelen, uitrusten, uitbaten en beheren van superspecialistische ziekenhuizen, klinieken en gezondheidscentra met andere verwante medische faciliteiten en diensten. De Vennootschap en DLF Limited zullen elk een belang van 50% nemen in de voorgestelde SPY.

Belangrijke voorwaarden van de overeenkomsten zijn: SPY wordt gezamenlijk opgericht door de Vennootschap en DLF Limited naamloze vennootschap. Aandeelhouderschap: SPY zal 50:50 aandelenbezit hebben van de Vennootschap en DLF Limited op een volledig verwaterde basis. Initieel Geplaatst Kapitaal: INR 2.000.000 of een ander nominaal bedrag zoals onderling overeengekomen.

Samenstelling Raad van Bestuur: Minimaal 6 bestuurders - 3 door GHL benoemde bestuurders (ten minste 1 zal een uitvoerend bestuurder zijn) en 3 door DLF benoemde bestuurders (allen zullen niet-uitvoerend bestuurders zijn). Totdat Dr. Trehan/zijn partners (familie, entiteiten die door hen worden gecontroleerd en familietrusts, indien van toepassing) 16% van de aandelen in GHL houden of controleren, zal de genomineerde bestuurder van GHL de voorzitter van SPV zijn. In het geval dat de aandelenparticipatie van Dr. Trehan/zijn partners in GHL daalt onder 16% maar DLF 50% van de aandelen in de SPV blijft houden, zal een genomineerde bestuurder van DLF de voorzitter van SPY zijn.

Deze voorzitter heeft echter geen beslissende stem. In het geval dat de aandelenparticipatie van Dr. Trehan/hun gelieerde ondernemingen in GHL onder 16% daalt en de aandelenparticipatie van DLF in de SPV onder 50% daalt, dan zal het bestuur van de SPV de voorzitter van de SPY benoemen. Deze voorzitter heeft geen beslissende stem.