De algemene vergadering van aandeelhouders van Gradus AD van 22 oktober 2021 heeft haar goedkeuring gehecht aan de uitkering als dividend van een deel van de winst van de onderneming over het eerste halfjaar van 2021 ten bedrage van BGN 6.333.826,46. Bruto bedrag per aandeel: BGN 0,026; Nettobedrag per aandeel na aftrek van 5% dividendbelasting: BGN 0,0247. Aanvang van de dividenduitkering: 29 november 2021. Het recht op dividend zal toekomen aan alle aandeelhouders die op de 14e dag na de datum van de BAV, d.w.z. uiterlijk op 05 november 2021 (Record Date), zijn ingeschreven in het centrale effectenregister.