Gradus AD heeft bekendgemaakt dat het tijdens zijn op 11 juni 2021 gehouden algemene vergadering heeft besloten een deel van de winst van de onderneming over het jaar 2020 ten bedrage van BGN 5.359.391,62 als dividend uit te keren. Brutobedrag per aandeel: BGN 0,022; 1,2. Nettobedrag per aandeel na aftrek van 5% dividendbelasting: BGN 0,0209. Aanvang van de dividenduitkering is 26 juli 2021; de betalingstermijn van het dividend is 3 maanden.