Gradus AD stelt voor de winst over 2021 als volgt te verdelen: een deel van de winst, namelijk een totaal brutobedrag van BGN 6.333.826,46, is reeds uitgekeerd aan de aandeelhouders van de Vennootschap als dividend over 6 maanden (bruto enkelvoudig dividend over 6 maanden BGN 0.026 per aandeel), volgens een beslissing van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap van 22 oktober 2021; de rest van de winst voor 2021 (BGN 7.336.856,20) plus een deel van de ingehouden winst per 31.12.2021 (BGN 3.625.535,75) totaal brutobedrag BGN 10.962.391,95, uit te keren aan de aandeelhouders van de Vennootschap als een jaarlijks dividend, het bruto enkelvoudig jaarlijks dividend BGN 0,045 per aandeel. Aanvang van de betaling van de dividenden is 18 juli 2022.