De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gradus AD heeft op haar jaarvergadering van 22 oktober 2021 voorgesteld een totaal brutodividend van BGN 6 333 826,46 uit te keren en een brutodividend per aandeel van BGN 0,026. De datum waarop het dividend wordt uitgekeerd is 29 november 2021.