De Raad van Bestuur van Grifols, S.A. deelde mee dat zij in haar vergadering van 17 april 2024 heeft besloten om onder andere de volgende besluiten unaniem goed te keuren: Het bedrijf aanvaardde het ontslag ingediend door het bestuurslid Dhr. Tomás Dagá Gelabert voor zijn functie als Secretaris niet-lid van het Auditcomité, met onmiddellijke ingang. De heer Tomás Dagá Gelabert blijft lid van de Raad van Bestuur van Grifols; en benoemt, op positief voorstel van het Benoemings- en Remuneratiecomité, de huidige Vice-Secretaris niet-lid van de Raad, mevrouw Laura de la Cruz Galán, tot Secretaris niet-lid van het Auditcomité, ter vervanging van de heer Tomás Dagá Gelabert. Als gevolg van het voorgaande is het Auditcomité vanaf die datum samengesteld uit de volgende leden: Samenstelling: Dhr. Iñigo Sánchez-Asiain Mardones- Onafhankelijk Voorzitter; Mw. Carina Szpilka Lázaro - Onafhankelijk Lid; Mw. Montserrat Muñoz Abellana - Onafhankelijk Lid; Mw. Laura de la Cruz Galán Onafhankelijk Secretaris Niet-Lid.