De raad van bestuur van Group Kety beveelt de aandeelhouders aan om een totaal van 539,3 miljoen PLN (124,9 miljoen EUR) van de in 2023 gegenereerde nettowinst te besteden aan dividend, wat neerkomt op een dividend van 55,70 PLN (12,89 EUR) per aandeel. De raad van bestuur beveelt 21 augustus 2024 aan als dividenddatum, terwijl 4 september 2024 wordt voorgesteld als dividendbetalingsdatum voor een bedrag van 183,9 miljoen PLN of 19 PLN per aandeel (42,6 miljoen EUR of 4,40 PLN per aandeel) en 6 november voor een bedrag van 355,3 miljoen PLN of 36,70 PLN per aandeel (82,3 miljoen EUR of 8,50 EUR per aandeel). De definitieve beslissing over de winstverdeling voor het boekjaar 2023 en de betaling van dividenden zal worden genomen door de jaarlijkse algemene vergadering.