Grupa Kety S.A. heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het hele jaar dat eindigde op 31 december 2021. Voor het volledige jaar rapporteerde de onderneming een omzet van PLN 4.616,7 miljoen, tegen PLN 3.550,76 miljoen een jaar geleden. De nettowinst bedroeg PLN 594,64 miljoen, tegen PLN 430,18 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg PLN 61,65 vergeleken met PLN 44,8 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg PLN 61,51 vergeleken met PLN 44,72 een jaar geleden. De gewone winst per aandeel bedroeg PLN 61,65 tegen PLN 44,8 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel bedroeg PLN 61,51 vergeleken met PLN 44,72 een jaar geleden.