De raad van bestuur van GT Capital Holdings, Inc. heeft zijn goedkeuring gehecht aan de declaratie van gewone dividenden in contanten ten bedrage van zeshonderd vijfenveertig miljoen achthonderd drieënvijftigduizend zevenhonderd zestig (PHP 645.853.761,00), of drie peso's (PHP 3,00) per aandeel, ten gunste van de gewone aandeelhouders van GT Capital die op 5 april 2022 als aandeelhouder geregistreerd staan, betaalbaar op of vóór 22 april 2022.