Guangdong Huatie Tongda High-speed Railway Equipment Corporation heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor de negen maanden die eindigden op 30 september 2020. Voor de negen maanden kondigde het bedrijf een omzet aan van CNY 1.418,963 miljoen, vergeleken met CNY 988,170 miljoen een jaar geleden. Het bedrijfsresultaat bedroeg CNY 367,017 miljoen, tegen CNY 240,981 miljoen een jaar geleden. De nettowinst bedroeg CNY 280,348 miljoen, tegen CNY 215,242 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg CNY 0,1777 tegen CNY 0,1393 een jaar geleden.