Guangdong Jiayuan Technology Co. (SHSE:688388) kondigt een aandeleninkoopprogramma aan. In het kader van het programma zal het bedrijf tot CNY 60 miljoen aan aandelen terugkopen. De aandelen zullen worden ingekocht tegen een prijs van maximaal CNY 30 per aandeel.

De teruggekochte aandelen zullen worden gebruikt voor aandelenbezitregelingen voor werknemers, aandelenstimuleringsregelingen of de conversie van bedrijfsobligaties die zijn uitgegeven door beursgenoteerde bedrijven die in aandelen kunnen worden geconverteerd, anders zullen ze worden ingetrokken als het bedrijf ze niet binnen de door de relevante wet- en regelgeving gestelde termijn overdraagt. Het programma wordt gefinancierd uit de eigen middelen van het bedrijf. Het programma is 12 maanden geldig.