Op 23 maart 2022 kondigde Star Equity Fund, LP aan dat het van plan is een lijst van hooggekwalificeerde kandidaat-bestuurders voor te dragen voor verkiezing in de raad van bestuur van Gyrodyne op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 2022 van de Onderneming’s. Star Equity voegde er ook aan toe dat zij Gyrodyne gevraagd had om de vragenlijst voor kandidaat-bestuurders en de vertegenwoordiging en overeenkomst voor kandidaat-aandeelhouders te sturen, maar de Onderneming heeft niet op hun verzoek gereageerd. Star Equity verzoekt Gyrodyne af te zien van deze prohibitieve vereisten om de inbreng van de aandeelhouders bij de Onderneming te vergemakkelijken.