HAEMATO AG heeft een winstverwachting gegeven voor het jaar 2021. De onderneming verwacht dat de positieve omzetontwikkeling van het afgelopen boekjaar zich in het boekjaar 2021 zal voortzetten en voorziet een omzetgroei tot EUR 260 miljoen à EUR 290 miljoen en een verbetering van de EBIT in het lopende boekjaar tot EUR 7 miljoen à EUR 9 miljoen. De verwachte aanzienlijke stijging van de EBIT in 2021 is het resultaat van de uitvoering van de nieuwe strategie om zich toe te spitsen op activiteiten met hoge marges.