Hangzhou Jingye Intelligent Technology Co. (SHSE:688290) begint op 19 januari 2024 met de inkoop van aandelen, onder het programma dat door de aandeelhouders is goedgekeurd tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van 5 januari 2024. Volgens het mandaat is het bedrijf gemachtigd om tot CNY 30 miljoen aan aandelen in te kopen. De aandelen zullen worden ingekocht tegen niet meer dan CNY 60 per aandeel.

Het doel van het programma is om het langetermijn-aanmoedigingsmechanisme en het winstdelingsmechanisme van het bedrijf verder te verbeteren, de teamcohesie en het concurrentievermogen van het bedrijf te verbeteren, en de gezonde en duurzame ontwikkeling van het bedrijf te bevorderen, na uitvoerige overweging gebaseerd op de financiële status en toekomstige winstgevendheid van het bedrijf. Het bedrijf zal de teruggekochte aandelen gebruiken voor aandelenbezitplannen voor werknemers of aandelenbonussen. Als het bedrijf de aandelen binnen 3 jaar na voltooiing van de inkoop niet voor dat doel gebruikt, worden de resterende aandelen ingetrokken in overeenstemming met de wet.

Het programma zal worden gefinancierd uit eigen middelen van het bedrijf. De machtiging is 12 maanden geldig.