The Hartford Financial Services Group Inc. heeft de benoeming van Deloitte & Touche LLP als onafhankelijk geregistreerd accountantskantoor voor het boekjaar eindigend op 31 december 2024 goedgekeurd.