De raad van bestuur van The Hartford Financial Services Group, Inc. heeft een kwartaaldividend van $0,47 per gewoon aandeel vastgesteld, betaalbaar op 2 juli 2024 aan aandeelhouders van gewone aandelen die op 3 juni 2024 bij kantoorsluiting in het aandelenregister zijn ingeschreven.