Healius Limited heeft aangekondigd dat haar voorzitter, Jenny Macdonald, de Raad van Bestuur heeft geïnformeerd dat zij zich niet herkiesbaar stelt tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van 2023 van het bedrijf. Mevrouw Macdonald treedt af aan het einde van de jaarlijkse algemene vergadering op 28 november 2023. De Raad heeft niet-uitvoerend bestuurder Kate McKenzie van Healius benoemd tot interim-voorzitter, met ingang van het einde van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2023.

De Raad van Bestuur van Healius zal, ondersteund door een executive search bureau, een proces starten om een voorzitter te vinden en te benoemen.