Amsterdam, 14 april 2010

Vandaag maakt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) de
laureaten bekend van de Heinekenprijzen 2010. Het gaat om vijf prijzen van $
150.000 voor internationaal gerenommeerde wetenschappers en één prijs van
50.000 euro voor een zeer getalenteerde Nederlandse beeldend kunstenaar. De
prijzen worden gefinancierd door de
Dr. H.P. Heineken Stichting en de Stichting Alfred Heineken Fondsen. De KNAW
heeft de winnaars van de wetenschapsprijzen geselecteerd, de kunstprijs is
toegewezen door een onafhankelijke jury.

De laureaten van de Heinekenprijzen 2010 zijn:

Franz-Ulrich Hartl, directeur van het Max Planck Instituut voor Biochemie in
Martinsried, Duitsland. Hij ontvangt de Dr. H.P. Heinekenprijs voor de Biochemie
en Biofysica voor zijn baanbrekende werk op het gebied van de rol van
'chaperonnes' bij de vouwing van eiwitten in een cel.

Ralph Steinman, hoogleraar aan de Rockefeller University in New York, Verenigde
Staten. Hij ontvangt de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Geneeskunde voor zijn
ontdekking van de rol van dendritische cellen in het immuunsysteem.

David Tilman, hoogleraar aan de Universiteit van Minnesota, Verenigde Staten.
Hij ontvangt de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Milieuwetenschappen voor de wijze
waarop hij door een combinatie van wiskundige theorieën, laboratoriumonderzoek
en veldexperimenten een fundamentele bijdrage heeft geleverd  aan de ecologie.

Rosamond McKitterick, hoogleraar aan de Universiteit van Cambridge, Engeland.
Zij ontvangt de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Historische Wetenschap voor de
fundamentele herijking die zij tot stand heeft gebracht van ons beeld van de
Karolingers en van de verwevenheid van politiek, religie en geleerdheid in hun
tijd.

Michael Tomasello, mededirecteur van het Max Planck Instituut voor Evolutionaire
Antropologie in Leipzig, Duitsland. Hij ontvangt de Dr. A.H. Heinekenprijs voor
de Cognitiewetenschap voor het begrip dat zijn multidisciplinaire onderzoek ons
heeft gegeven van cognitieve processen bij primaten in het algemeen en
taalverwervingsprocessen bij mensen in het bijzonder.

Mark Manders, kunstenaar in Arnhem en het Vlaamse Ronse. Hij ontvangt de Dr.
A.H. Heinekenprijs voor de Kunst voor de consistente wijze waarop hij met
beeldtaal een intrigerende eigen wereld weet te scheppen, die alle ruimte laat
voor vrije associatie en die zich vastzet in het geheugen.

Prijsuitreiking
De Heinekenprijzen worden eens in de twee jaar toegekend. De uitreiking vindt
plaats op donderdag 23 september 2010 tijdens een speciale zitting van de KNAW
in de Beurs van Berlage te Amsterdam.

More information
KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam.
P.O. Box 19121, 1000 GC Amsterdam.
Communications Department tel +31 (0)20-5510733, fax +31 (0)20-6204941.
communicatie@bureau.knaw.nl[HUG#1403756]

    Download Heinekenprijzen persbericht hier: http://hugin.info/136154/R/1403756/357946.pdf