Helix Resources Ltd. heeft bekendgemaakt dat de Raad van Bestuur van de onderneming heeft ingestemd met de uitvoering van een Overgangsplan voor Bestuur en Management (het Overgangsplan) om de reeds sterke positie van de onderneming te versterken bij het doen van nieuwe kopervondsten in het Cobar-Nyngan-gebied in centraal NSW. Het Overgangsplan werd geïnitieerd naar aanleiding van het advies van de heer Peter Lester, niet-uitvoerend voorzitter van Helix, om zich per 1 november 2023 terug te trekken uit de Raad van Bestuur. De heer Lester heeft het bedrijf meer dan vijf jaar als niet-uitvoerend voorzitter gediend en hij wil zich richten op zijn andere verplichtingen als bestuurder en bedrijfsadviseur. De Raad wil hem bedanken voor zijn aanzienlijke bijdrage aan het succes van Helix in de Cobar regio. Vanaf 1 november zal de heer Mike Rosenstreich zijn huidige fulltime functie van Managing Director neerleggen om de nieuwe functie van Executive Chair op parttime basis te vervullen. De heer Rosenstreich heeft een cruciale rol gespeeld bij het aansturen van de algemene strategie van het bedrijf, met als hoogtepunt de versnelde, succesvolle exploratie-activiteiten in de Cobar-regio, ondersteund door een vernieuwd aandelenregister en belangrijke fondsenwervingsinitiatieven. Door deze overgang zal de heer Rosenstreich de verantwoordelijkheden van voorzitter van de Raad van Bestuur op zich nemen en doorgaan met
toezicht houden op de activiteiten van Helix Resources op het gebied van investor relations, de voorgestelde spin-out van Ionick Metals en diverse andere strategische bedrijfs- en stakeholdergerelateerde initiatieven, alsmede zorgen voor een grondige overdracht van zijn andere uitvoerende managementverantwoordelijkheden. De huidige niet-uitvoerend bestuurder, Dr. Kylie Prendergast, zal de nieuwe functie van uitvoerend technisch directeur op zich nemen als sluitstuk van de eerste fase van het Overgangsplan. Dr. Prendergast is een zeer ervaren exploratiegeoloog en gerespecteerd technisch leider met meer dan 25 jaar ervaring in de internationale mijnbouw- en grondstoffensector en heeft gewerkt voor zowel de 'majors' als voor een reeks juniorbedrijven. Toen Dr. Prendergast in mei 2022 werd uitgenodigd om toe te treden tot de Raad van Bestuur, werd haar competentie als zeer complementair beschouwd voor de koperexploratieactiviteiten van de Onderneming. Als uitvoerend technisch directeur, in eerste instantie op parttime basis, zal Dr. Prendergast samenwerken met de exploratiemanager van Helix, de heer Gordon Barnes en de rest van het in Orange gevestigde team om nieuwe koperontdekkingen te doen in combinatie met het opbouwen van de bestaande koperbron in de Canbelego Main Lode deposit. Als onderdeel van de overgang zal zij nauw samenwerken met de heer Rosenstreich en steeds meer administratieve verantwoordelijkheden op zich nemen, zoals toezicht houden op de financiën van de onderneming, leiding geven aan de interne operationele rapportage en verantwoording afleggen en de ASX-rapportageverplichtingen van de onderneming nakomen. De tweede verandering in de bestuursstructuur van het bedrijf zal naar verwachting rond mei 2024 plaatsvinden en zal de heer Rosenstreich zien verschuiven van uitvoerend voorzitter naar een niet-uitvoerend voorzitter. Dr. Prendergast zal benoemd worden tot Managing Director op fulltime basis na het opgeven van de rol van Executive Technical Director.