De Voorzitter van het Comité van Aandeelhouders van HELLA GmbH & Co. KGaA, Carl-Peter Forster, heeft de Raad van Bestuur van de onderneming meegedeeld dat hij na afloop van de Algemene Vergadering op 30 september 2022 zal terugtreden uit het Comité van Aandeelhouders en zijn functie als Voorzitter zal neerleggen, zodat hij zich op nieuwe bedrijfsactiviteiten kan concentreren. Voorts neemt Horst Binnig om persoonlijke redenen ontslag uit het Comité van Aandeelhouders met ingang van 30 april 2022.

Een vervangingsproces is gestart en zal binnenkort worden afgerond.