Het onderzoek van JP Morgan bevestigt het advies en handhaaft het Neutraal advies voor het aandeel. Het koersdoel blijft ongewijzigd op EUR 71.