Deutsche Bank bevestigt via analist Christophe Menard het Neutraal advies. Het koersdoel blijft ongewijzigd en bedraagt nog altijd 41 EUR.