Hensoldt AG heeft winstverwachtingen afgegeven voor het jaar 2020. De Raad van Bestuur van de HENSOLDT Groep gaat uit van een omzetgroei voor 2020 en een aanzienlijke toename van het aantal bestellingen.