Op 30 juni 2022 heeft Xi Lin (alias Felix Lin) ontslag genomen uit zijn functie als lid van de Raad van Bestuur van HF Foods Group Inc., met ingang van 1 juli 2022. De heer Lin heeft ontslag genomen om een vacature in de Raad te creëren die opgevuld moet worden door de benoeming van een nieuwe onafhankelijke bestuurder. Het ontslag van de heer Lin hield geen verband met een meningsverschil met de Onderneming over enige aangelegenheid in verband met de activiteiten, het beleid of de praktijken van de Onderneming.

De heer Lin zal de functie van Chief Operations Officer en Interim Chief Financial Officer van de Onderneming blijven vervullen nadat zijn ontslag uit de Raad van kracht is geworden. Verkiezing van Jose Maroto tot Bestuurder (Punt 5.02(d))Op 30 juni 2022 heeft de Raad de benoeming goedgekeurd van de heer Jose Maroto tot lid van de Raad, met ingang van 1 juli 2022. Als onafhankelijk bestuurder is de heer Maroto ook verkozen om zitting te nemen in de Audit, Nominations and Governance, Compensation en Special Transaction Committees van de Raad, met ingang van 1 juli 2022.