Op 8 mei 2023 verklaarde HF Foods Group Inc dat het commentaar heeft geleverd op de indiening namens de Irrevocable Trust voor Raymond Ni, Weihui Kwok en Yuanyuan Wu, die verschillende materiële onjuistheden, onnauwkeurigheden en weglatingen bevat en een fundamenteel misverstand weerspiegelt over het vennootschapsrecht van Delaware. Bovendien verklaarde de vennootschap dat, zoals eerder aangekondigd, de uiterste datum voor aandeelhouders om een geldig voorstel of een geldige voordracht voor bestuurders in te dienen ter overweging op de jaarvergadering 10 april 2023 was, en dat het materiaal voor de voordracht van Raymond Ni, dat voor het eerst op die datum werd ingediend, materiële gebreken vertoonde, en als zodanig ongeldig waren, krachtens de statuten van het bedrijf en de voordragende aandeelhouders op 11 april 2023 van deze vaststelling op de hoogte werden gesteld en deze vaststelling niet publiekelijk of privé met het bedrijf hebben betwist of aangevochten vóór de recente indiening door Raymond Ni van de voorlopige proxyverklaring en het bijbehorende Schedule 13D/A. Verder verklaarde het Bedrijf dat het uitkijkt naar de deelname van aandeelhouders aan de jaarvergadering en moedigt aandeelhouders aan per volmacht te stemmen of de jaarvergadering virtueel bij te wonen, zoals verder beschreven in de proxyverklaring, om ervoor te zorgen dat uw stem wordt ontvangen en meegeteld.