Hilong Holding Limited heeft een winstverwachting afgegeven voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2023. Voor de verslagperiode verwacht de Groep een winst toe te rekenen aan aandeelhouders van de Vennootschap van niet minder dan RMB 130 miljoen, vergeleken met de winst toe te rekenen aan aandeelhouders van de Vennootschap van ongeveer RMB 54,1 miljoen voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2022.